Mokslo ir Inovacijų ir Kupolinis kompleksas | 2500m2 Dvejų Korpusų Centras

office_124

Modernų išskirtinės architektūros ofisų kompleksą sudarys 6 atskiri kupolo formos korpusai, kurių kiekvienas bus 4 aukštų ir apie 1200 kv.m bendro ploto. Koridoriuose tarp pastatų bus įrengti posėdžių bei pasitarimų kambariai, kurie gali būti naudojami pagal susitarimą. Numatyta konferencijų salė, valgykla, laisvalaikio zona, biblioteka, mini viešbutis, dviračių saugykla, dušų kabinos.

Patalpų išplanavimas bus pritaikytas pagal kiekvieno nuomininko poreikius. Patalpos bus šviesios kadangi pastato fasado konstrukcija bus iš vientiso aliuminio ir stiklo profilio. Bus įdiegtas LED apšvietimas, išmani patalpų šildymo-vėdinimo-drėkinimo sistema, moderni patekimo į patalpas sistema, teritorija saugoma video stebėjimo kameromis. Taip pat nuomininkams bus skirtas NEMOKAMAS šviesolaidinis internetas.

Darbuotojų ir svečių patogumui įrengta didelė automobilių stovėjimo aikštelė, dalis vietų bus pritaikyta elektromobilių stovėjimui – įkrovimui. Pastatas bus aprūpinamas geoterminiu šildymu bei saulės energija, tad planuojami ženkliai mažesni komunaliniai mokesčiai.

Atliekame ypatingų, neypatingų ir nesudėtingų statinių techninius – darbo projektus, parengiame reikiamus teritorijų planavimo dokumentus, tvarkome dokumentus statybos leidimui gauti, objektų pridavimui eksploatacijai ir įteisinimui.

fasade

Planuojamas pirmasis statybos etapas, kuris susidės iš šių dalių:
– Administracinis pastatas(planuojami 3 aukštai + cokolinis), planuojamas plotas iki 2 000 m2 ;
– Apskaičiuota iki 100 darbo vietų.
– Pastato antrame aukšte numatomas maitinimo plotas su maisto ruošimo virtuve;
– Pastato pirmajame aukšte numatoma konferencijų salė 100 sėdimų vietų;
– Aplinkui pastatus, lauke, numatomos automobilių parkavimo aikštelės – nemažiau 75% darbuotojų;

Statinio patalpų inžinerinės sistemos, skirtos statinio naudojimo ir priežiūros tikslams, dirbančių ir kitaip naudojančių žmonių poreikiams tenkinti, turi būti suprojektuotos taip, kad užtikrintų pagrindinius esminius statinio reikalavimus (LR Statybos įstatymas).

Atliekame ypatingų, neypatingų ir nesudėtingų statinių techninius – darbo projektus, parengiame reikiamus teritorijų planavimo dokumentus, tvarkome dokumentus statybos leidimui gauti, objektų pridavimui eksploatacijai ir įteisinimui.

geodomas_office_33_03

Pagrindiniai reikalavimai sklypo sutvarkymui:
1 Pastato išdėstymas sklype pagal parengtą koncepciją.
2 Privažiavimai ir pėsčiųjų prieigos prie komplekso pagal parengtą koncepciją.
3 Norminį automobilių parkavimo vietų skaičių projektuoti sklypo ribose. Įvažiavimus į parkavimo aikštelę projektuoti kontroliuojamus.
4 Numatyti sklypo žaliasias zonas ir parengti jų apželdinimo sprendinius.
5 Prieigos prie pastato turi atitikti reikalavimus žmonėms su negalia.
6 Tarp pastatų numatomas techninis tiunelis arba šachta/os, kuriame bus įrengti tinklai tarp pastatų (Elektra, internetas, ŠVOK sistemų tinklai ir t.t.)
7 Pagrindiniai įvadai į pastatą numatomi į “A“ korpusą.

20160807

Pagrindiniai reikalavimai biurų pastatui:
1 Pastato planiniai principai pagal parengtą koncepciją.
2 Atsižvelgiant į parengtą koncepciją projektuojant pastatą būtina numatyti plėtros galimybę.
3 Darbo vietų planiniai principai pagal parengtą koncepciją. Darbo vietų skaičius pastate gali būti koreguojamas, tačiau tik užtikrinant minimalius reglamentuojamus darbo vietos parametrus – 20 kūb. m biuro erdvės vienai darbo vietai (t.y. minimalus plotas darbo vietai iki 7,14 km. m).
4 Pastatą projektuoti 3 antžeminės dalies aukštų, neskaitant cokolinio aukšto.
5 Pastato šiaurinėje dalyje projektuoti vidinį kiemą, su augmenija ir poilsio zonomis.
6 Pastatas turi atitikti reikalavimus žmonėms su negalia.
7 Darbo vietų natūralaus apšviestumo lygis turi užtikrinti pakankamą darbo vietų apšvietimą šviesiuoju paros metu ir atitikti normatyvinius reikalavimus.

Atliekame ypatingų, neypatingų ir nesudėtingų statinių techninius – darbo projektus, parengiame reikiamus teritorijų planavimo dokumentus, tvarkome dokumentus statybos leidimui gauti, objektų pridavimui eksploatacijai ir įteisinimui.

office_123

Pagrindiniai reikalavimai biurų paskitries pastatui:
1 Pastato planiniai principai pagal parengtą koncepciją.
2 Atsižvelgiant į parengtą koncepciją projektuojant pastatą būtina numatyti plėtros galimybę.
3 Darbo vietų planiniai principai pagal parengtą koncepciją. Darbo vietų skaičius pastate gali būti koreguojamas, tačiau tik užtikrinant minimalius reglamentuojamus darbo vietos parametrus – 20 kūb. m biuro erdvės vienai darbo vietai (t.y. minimalus plotas darbo vietai iki 7,14 km. m).
4 Pastatą projektuoti 3 antžeminės dalies aukštų, neskaitant cokolinio aukšto.
5 Pastato šiaurinėje dalyje projektuoti vidinį kieBendrieji projektavimo kriterijai ir standartai. Rengiant procesų valdymo ir automatizacijos projekto dalį bei priimant projektinius sprendinius, turi būti vadovaujamasi pagrindiniais bendrais Lietuvos respublikos teisės aktais minimais 1 skyriuje ir norminiais dokumentais:
a. STR 2.09.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (Žin., 2006, Nr.33-1195);
b. STR 2.02.08:2005 “Automobilių saugyklų projektavimas” (Žin., 2005, Nr. 24-787);
d. STR 2.08.01:2004 „Dujų sistemos pastatuose“ (Žin., 2004, Nr. 21-653);
e. “Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės”, 2007;
f. “Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės”, 2007;
g. “Elektros įrenginių rėlinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės”, 2007;
h. “Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės”, 2004;
i. LR ŪM 2004 06 30 įsak. Nr. 4-258 “Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės” (Žin., 2004, Nr.107-4006);
j. LR ŪM ir AM 2004 04 29 įsak. Nr. 4-140/D1-232 “Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės” (Žin., 2004 Nr. 84-3051);
k. LR ŪM 2005 02 24 įsak. Nr. 4-80 ,,Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 30-945);
l. PAGD prie VRM direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymas Nr.1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 25-953)
m. 2010 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 1-223 „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“
n. Lietuvos Higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr.79-3606);
s. Lietuvos Higienos norma HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“ (Žin., 2004, Nr.45-1485);
t. Lietuvos Higienos norma HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ (Žin., 2007, Nr. 17-655);
r. LST EN 61800-3:2005 “Reguliuojamojo greičio elektrinių galios pavarų sistemos”. 3 dalis. “Elektromagnetinio suderinamumo reikalavimai ir specialieji bandymo metodai” (IEC 61800-3:2004);
o. LST EN 15232:2007 “Energetinės pastatų charakteristikos. Pastato auto-matizavimo, įrenginių reguliavimo ir techninio valdymo rezultatai” mą, su augmenija ir poilsio zonomis.
6 Pastatas turi atitikti reikalavimus žmonėms su negalia.
7 Darbo vietų natūralaus apšviestumo lygis turi užtikrinti pakankamą darbo vietų apšvietimą šviesiuoju paros metu ir atitikti normatyvinius reikalavimus.

planas_office
geodomas_office_33_05

Atliekame ypatingų, neypatingų ir nesudėtingų statinių techninius – darbo projektus, parengiame reikiamus teritorijų planavimo dokumentus, tvarkome dokumentus statybos leidimui gauti, objektų pridavimui eksploatacijai ir įteisinimui.

    ViberWhatsUpTelegram

    Susisiekite su mumis. Mūsų atstovai yra pasirengę atsakyti į visus jūsų klausimus apie mūsų gaminius, programas, taikomas technologijas ir kt.

    shadow

    Stacionarūs kupolai

    Investiciniai projektai