50m2 Lauko Klasė Ø8m Kupolas | Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija

prekules_simonaitytes_geodomas_04
shadow

Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija – bendrojo ugdymo mokykla, teikianti visuminį ugdymą, paremtą pilietinių vertybių nuostatomis ir paruošianti mokinį savarankiškam gyvenimui ir karjerai.

1590 m. Priekulėje pradėjo veikti parapinė mokykla. Prieš Antrąjį pasaulinį karą, iki 1939 m. veikė lietuviška gimnazija.

1939 m. kovo 20 d. Vokietija užėmė Klaipėdos kraštą. Uždaryta buvo ir Priekulės lietuviškoji pradinė mokykla.

1945 m. rudenį Priekulėje atidaryta progimnazija. Jos vedėjas buvo Stasys Jankus. Tuoj po karo (1945) Priekulėje buvo įkurta pradinė mokykla. Į pirmą pamoką susirinko 16 moksleivių. 1944–1945 m. baigė 75 I–IV klasių mokiniai. Veikė keturių klasių komplektai. Sunkiomis sąlygomis mokykla savo užduotis atliko. Pirmas Priekulės progimnazijos mokytojų tarybos posėdis įvyko 1945 m. spalio 9 d. Tais pačiais metais mokytojas S. Jankus paskiriamas Priekulės valsčiaus švietimo skyriaus vedėju.

1967 m. pastatytas 14 klasių priestatas, o 1977 m. 16 klasių priestatas su sporto sale ir valgykla.

Mokyklą baigė habilituotas mokslų daktaras Domas Kaunas (14-oji laida), dailininkas Linas Jankus (11-oji laida), skulptorė Dalia Matulaitė (8-oji laida), skulptorius Jonas Meškelevičius (15-oji laida), poetė Paulina Žemgulytė (8-oji laida), žirgų sporto meistrai: Edmundas Klimovas, Zigmas Šarka, Gediminas Bardauskas, Viktoras Mažeika, Pranas Milkintas ir kt.

prekules_simonaitytes_geodomas_10
shadow

Uždaviniai:

Ugdymo proceso kokybės gerinimas, mokymosi aplinkų modernizavimas ir naujovių diegimas, siekiant geresnių mokymosi rezultatų.
Ugdymo turinio ir formų pasirinkimo galimybių didinimas.
Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais tobulinimas.
Mokytojų, mokyklos vadovų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos ir vertinimo efektyvinimas dalyvaujant TŪM projekto mokymuose, posėdžiuose, veiklose.

prekules_simonaitytes_geodomas_09
shadow

Šiuolaikiniam vaikui labai svarbu išeiti iš nusibodusios klasės ar grupės į kitą mokymosi erdvę.

Lauko klasė taps viena iš motyvacinių priemonių, kaip mokytis kitokiose erdvėse, po skliautu, sėdint tarsi lauke, bet šilumoje. Kitokiomis sąlygomis, kurios atskleidžia ir kitokių galimybių.
Vaikai – tai mūsų ateitis. Galime pasirūpinti jų išsilavinimu bei įtraukiančia aplinka mokytis nestandartiniais sprendimais. Modernus kupolas – puiki priemonė tai įgyvendinti. Įdomi atmosfera, pakeičianti nusistovėjusius standartus.

prekules_simonaitytes_geodomas_02
shadow

Mokymosi aplinka bei nauji sprendimai sudominti vaikus ir skatinti juos augti bei tobulėti yra lygiai tokia pat svarbi kaip ir pačios žinios transliuojamos ateities kartoms. GLAMPING kupolas, lauko klasė laužo nusistovėjusius standartus ir įžiebia naują kibirkštį į negęstančią žingeidumo liepsną. Visa tai tam, kad augintume išsilavinusią, lyderių kupiną ateities kartą. Lyderių kurie vienys mus ir bendrystėje sieks naujų aukštumų kelionėje į šviesų rytojų.

Nauja edukacinė erdvė leis organizuoti ugdymo procesą gamtoje visais metų laikais, paįvairins mokymąsi, padės stiprinti mokinių sveikatą.
Tai visiškai uždara, apsaugota nuo oro sąlygų klasė, su elektros instaliacija, vėdinimo ir šildymo sistema „oras-oras“.

GLAMPING DOMES